Badanie USG

Badanie USG

Badanie USG jest nowoczesną, bezpieczną i nie bolesną metodą obrazowania narządów wewnętrznych zwierząt.

Pomaga diagnozować wiele chorób, które często nie dają żadnych objawów chorobowych. Pomaga diagnozować anomalie i wady wrodzone. Pomaga ocenić strukturę badanych narządów i stopień ich uszkodzenia oraz stopień zaawansowania procesu chorobowego.

Badanie USG jest bardzo dobrą metodą diagnozowania ciąży u zwierząt. U psów możemy już diagnozować wczesną ciążę w 19 dniu jej trwania. Możemy bezpiecznie śledzić rozwój płodów i doprowadzić ciążę do bezpiecznego porodu.